Inspirujte se projekty, které jsme ocenili v minulém ročníku

Přehled všech oceněných, katalog vítězných a nominovaných projektů, fotogalerii a záznam ze slavnostního předávání najdete také na oficiálních stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

KATEGORIE 1 – Výrobní firmy

100% využití recyklátů

POGOTECH s.r.o., 1. místo

Firma vytváří betony, malty a prefabrikáty uzavřené struktury ze 100% recyklátů, které vznikají ze stavebních demoličních odpadů.

Oboustranná interiérová deska ze 100% recyklátu

REPLAST produkt spol. s r. o., 2. místo

Interiérová deska sloužící k pokrytí podlah má široké využití ve strojírenství, logistice nebo zemědělství. Je vyrobena ze 100% recyklátu kabelového PVC. Poté, co desky doslouží, mohou být znovu rozemlety a zpracovány na nový výrobek.

Betonový blok Stablo vyrobený bez použití přírodního kameniva

Firma Miroslav Karas – DESTRO, 3. místo

Betonový stavební blok Stablo se používá pro stavbu opěrných, dělicích nebo zádržných gravitačních zdí. Firma ho vyrábí výhradně z recyklovaného struskového kameniva. Po skončení své životnosti je betonový blok ze 100% recyklovatelný.

KATEGORIE 2 – Stavebnictví

Předcházení vzniku odpadů v praxi

Skanska a.s., čestné uznání

Pro dopravní liniovou stavbu využívá společnost Skanska betonový recyklát jako kamenivo do betonu. Nahrazuje tak přírodní kámen.

KATEGORIE 3 – Veřejná správa

Revitalizace návsi a místních komunikací

Obec Neuměř, čestné uznání

Obec plánuje využít veškerou suť a dřevěné prvky z dekonstrukce bývalého statku. Demolice byla přitom prvním krokem
k revitalizaci návsi. V rámci její výstavby a výstavby souvisejících objektů uspoří obec značné finanční prostředky díky tomu, že využije materiál z demolice statku.

KATEGORIE 4. A – Studenti VŠ

Vývoj nových kompozitních materiálů

Ing. Michaela Dvořáková, VUT Brno, 1. místo

Nový materiál využívá odpadní polyesterová vlákna z výroby hydroizolace. Materiál studentka použila pro výrobu termoizolační desky na cementové bázi a tepelně a akusticky izolační vaty. Na projektu spolupracoval závod FATRA, a. s.

Nový podlahový systém se zvýšeným obsahem druhotných surovin

Ing. Jindřich Melichar, VUT Brno, 2. místo

Podlahový systém je určený pro extrémní zatížení. K jeho výrobě využil Ing. Melichar škváru, drcené sklo a popílek
z elektroodlučovače. Projekt realizoval ve spolupráci s firmou BETOSAN.

Samozhutnitelné zálivky jako zpětná forma využití zemin

Ing. Magdaléna Kociánová, VUT Brno, 3. místo

Projekt využívá zeminu, která ve velkém množství vzniká v rámci výkopových prací inženýrských sítí a odváží se na skládku.
Ing. Kociánová upravuje zeminu pomocí vhodných pojiv a plastifikačních přísad tak, aby mohla fungovat jako samozhutnitelná zálivka. Projekt vznikl ve spolupráci s prof. Ing. Rostislavem Drochytkou, CSc., MBA.

KATEGORIE 4. B – Střední školy

Recyklovaná móda

SUPŠ Jihlava – Helenín, 1. místo

SUPŠ ve svých návrzích spojila umění s ekologií. Žáci vytvořili například šaty ze starých záclon a použitých čajových sáčků, oděv utkaný ze starých triček, šaty z gramofonových desek nebo použitých jízdenek městské hromadné dopravy. Součástí kolekce jsou kovové šperky z nefunkčních strojů nebo světla z rozbitých porcelánových talířů a víček od PET lahví.

Šaty z výrobků s ukončenou životností

Gymnázium Heyrovského, 2. místo

Studenti vyrobili originální šaty z igelitových sáčků, plechovek, účtenek, plastových víček, kompaktních disků a dalších předmětů, které by jinak skončily v koši.

Květiny z PET lahví

Gymnázium Heyrovského, 3. místo

Květinové variace studentů gymnázia zdobí prostory školy.
K jejich tvarování využili studenti speciální techniku.

KATEGORIE 4. C – Základní školy

Hračky a další předměty pro pejsky

ZŠ Zubří, 1. místo

11 žáků ve věku 11 a 12 let vytvořilo soubor různých hraček pro trénink psů a volnočasové aktivity. Pro jejich výrobu použili vyřazené fleecové deky, polštářky, oblečení, starý novinový papír, karton z použité krabice a použitý obal od sazenice stromku.

Fused plastik kabelky

ZUŠ Pohořelice, 2. místo

Ze starých nepotřebných děravých igelitových sáčků a tašek naskládaných v několika vrstvách vyrobili studenti stylové módní doplňky. Pomohla jim při tom žehlička nastavená na nízkou teplotu, která zatavila materiály do sebe. Výsledná hmota má na dotek podobné vlastnosti jako koženka nebo voskovaný papír.

Loutky a kulisy z Dívčí války

ZŠ Ostopovice, 3. místo

Kromě barev a lepidla použili žáci na výrobu loutek a kulis pouze odpadní materiál. Nazkoušení divadelní inscenace a výroba vlastních loutek a kulis vznikla jako produkt charitativního žákovského projektu na podporu jedné z ukrajinských škol.

Aktuálně

Aktualita

Ceny pro vítěze soutěže MPO „Přeměna odpadů na zdroje 2018"

I. Výrobní podniky1., 2., a 3. místoLuxusní české ...

Aktualita

Kam s odpadem, když ne na skládku?

Skládkování směsného komunálního odpadu i recyklov ...

Aktualita

Každý člověk za rok vyhodí 339 kg různého odpadu

V roce 2016 jsme produkovali 25,8 milionů tun odpa ...

Aktualita

Inspirujte se u loňských vítězů

Interiérové desky, betonové bloky, samozhutnitelné ...

Aktualita

Spustili jsme přihlašování do soutěže

Do soutěže se můžete hlásit až do 31.3.2018. Vaše ...

Sponzoři soutěže

sponzor sponzor spozor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor

Odborní partneři / podporovatelé

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor

Mediální partneři

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor