Inspirujte se projekty, které jsme ocenili v roce 2018

V katalogu najdete všechny projekty, které postoupily do užšího finále. Zároveň se v něm dozvíte, kdo zvítězil v jednotlivých kategoriích Otevřít katalog

KATEGORIE 1 – Výrobní firmy

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED

Společnost Brens Europe, a.s., Plzeň, 1. místo

Jde o speciální výplň kolem kolejí, která snižuje emise hluku a vibrací z kolejových drah. Jednotlivé dílce jsou zcela vyrobeny z recyklovaných materiálů z gumárenského a automobilového průmyslu.

Celulózová izolace Climatizer Plus

CIUR a.s., Brandýs nad Labem, 2. místo

Ekologicky aktivní izolace má vynikající technické parametry a je vyrobena z přírodních zdrojů. Hlavní surovinou pro její výrobu je odpadní papír s přísadou minerálních solí. Jakmile izolace doslouží, může se proměnit v hnojivo, kompost, palivo do bioplynových stanic nebo ji lze přepracovat na jiný materiál.

Aktivní gumový prach

Lavaris s.r.o., Libčice nad Vltavou, 3. místo

Surovinou pro výrobu aktivního gumového prachu jsou vyřazené pneumatiky. Své uplatnění nachází v gumárenském průmyslu. Jemná pryžová drť se dá bez přídavku dalších látek přetavit například na rohož, podložky nebo těsnění. Jakmile výrobek doslouží, lze ho opět recyklovat.

KATEGORIE 2 – Stavebnictví

Využití asfaltového a betonového recyklátu jako náhrady za přírodní kamenivo

AZS 98, s.r.o., Plzeň, 1. místo

Pro dopravní liniovou stavbu využívá společnost Skanska betonový recyklát jako kamenivo do betonu. Nahrazuje tak přírodní kámen.

Stavba dálnice D4 Skalka u Příbrami – využití materiálů z uranových dolů

SKANSKA a.s., Praha, 2. místo

Vzhledem k deficitu materiálu do násypů hledal projektový tým Skanska vhodný zdroj kameniva. Jako ideální se jevil odvalový materiál z bývalých příbramských uranových dolů, který se nacházel v bezprostřední blízkosti stavby. Během stavby použila Skanska 490 000 tun odvalového materiálu.

Projekt Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Adam Rujbr Architects s.r.o., Brno, 3. místo

Architekti navrhli projekt stavby s využitím celkem 1 000 tun recyklátu.

Výstavba Depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích

VW WACHAL a.s., Kroměříž, 3. místo

V průběhu výstavby depozitáře využila firma recyklovaný materiál z demolice zděné budovy bývalé jídelny střední školy. Takto využili zhruba 1 000 tun recyklátu.

KATEGORIE 3 – Veřejná správa

Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole

obec Vysoké Pole, okr. Zlín, 1. místo

Envicentrum stojí na místě bývalé černé skládky. Před výstavbou Envicentra byly zrekultivovány tuny odpadu. Envicentrum pak doplnily druhotně využité dobové stavby, které byly původně určeny k likvidaci. Jde o takzvaný pícník, kurník, sklep a sušírnu. Celoročně zde probíhá řada výukových a společenských akcí.

Využití recyklátu z bývalého kulturního domu pro vybudování zázemí pro sportovní aktivity

obec Karlovice, okr. Bruntál, 2. místo

V rámci výstavby sportovního zázemí využila obec recyklát ze stavební suti ze zbouraného objektu poškozeného povodní. Kromě toho posloužil recyklát také na zpevnění při budování stezky podél řeky Opavy.

Digestát, tekuté hnojivo

obec Kněžice, okr. Nymburk, 3. místo

Výstup z bioplynové stanice v obci Kněžice – takzvaný digestát – letos získal certifikát jako tekuté hnojivo. To se dá využít ke hnojení polních plodin. Díky tomu je možné ušetřit na průmyslových hnojivech. Roční produkce digestátu se pohybuje v hodnotách zhruba 18 000 tun.

KATEGORIE 4 – Studenti VŠ

Vývoj nových kompozitních materiálů

Pavlína Šebestová, VUT Brno, 1. místo

Projekt se zabývá výzkumem využití směsi popelovin vzniklých spalováním komunálního odpadu a recyklovaného skla. Tyto popeloviny by měly nahradit suroviny jako například křemičitý písek a vápenec při výrobě pórobetonu. Jde o stavební materiál, který není nutné dále zateplovat, čímž významně přispívá k ochraně životního prostředí.

Využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin do polymerních správkových hmot

Ing. Jakub Hodul, VUT Brno, 2. místo

Cílem provedeného výzkumu bylo experimentální prověření možnosti využití filtrových popílků kontaminovaných vlivem denitrifikační technologie (SNCR) jako progresivních plniv do polymerních správkových hmot.

Získávání lithia (uhličitanu lithného) z odpadů po těžbě cínu a wolframu

Bc. Drahomíra Středová, Bc. Martin Šulc, UJEP Ústí nad Labem, 3. místo

Studenti se snaží získávat lithium ze skládek odpadů po dřívější těžbě cínu a wolframu, kde je obsaženo asi 50 000 tun lithných slíd. K získávání lithia používají technologii anhydritového alkalického tavení. Lithium je ceněná komodita, která je základní surovinou pro výrobu moderních akumulátorů.

KATEGORIE 5 – Střední školy

Druhá šance

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 1. místo

Studenti vybrali ve svém okolí staré předměty určené k likvidaci a vdechli jim nový život. Up-cyklovali například staré hrábě, pneumatiky nebo vyřazenou lopatu do podoby nových, zcela funkčních a užitných předmětů.

Kudlanka

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, 2. místo

Studentka vytvořila scénografický kostým připomínající kudlanku, který se skládá z korzetu, body, sukně a návleků na ruce. Model je tvořen odřezky plastové střešní krytiny z poničeného altánu a zbytky starých látek.

Recyklované modely zvířátek

Střední škola a Mateřská škola Litoměřice, 3. místo

Studenti vyrobili modely mravenců, divokých prasátek, motýlů, sršní, včel a vážek, které sloužily jako dekorace na výstavách chovatelů v Litoměřicích a Lounech. Na výrobu použili PET lahve, barvy a tavné pistole.

KATEGORIE 6 - Základní školy

Recykloboti

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, 1. místo

Projekt vznikl jako součást programu celostátní výtvarné soutěže a workshopu Paleta ticha – Ve jménu R.U.R. Žáci pak přetvořili v rámci doprovodného programu výtvarné výchovy elektroodpad v sochy robotů. S náročnějšími úkoly, jako bylo vrtání či řezání, pomáhali dětem z bezpečnostních důvodů školníci. Do jejich tvůrčího procesu však nikdo z dospělých nezasahoval.

Kouzelné městečko

ZŠ a MŠ Všetaty, okr. Mělník, 2. místo

Z nasbíraných předmětů s ukončenou životností postavily děti ze školní družiny město na hraní. Základy tvořila kartonová krabice, městečko doplnily silnice i řeka. Ve městě nechybí cukrárna, fotbalový stadion, park, kino, skatepark, kostel, hřbitov, benzínka, hotel, půjčovna kol nebo telefonní budka. Zároveň tu žijí lidé i zvířata.

Módní přehlídka

15. ZŠ Plzeň, 2. místo

Módní přehlídka zahrnuje modely z odpadového materiálu. K vidění jsou tu šaty z plastových tašek doplněné starými silonkami, síťkami od pomerančů nebo alu-plachtami do auta. Vrcholem byly šaty pro nevěsty a ženichy. Módní přehlídka byla nejen zábavná, ale také poučná.

Praktický odkládací stolek Ovečka

ZŠ a MŠ Milotice, okr. Hodonín, 3. místo

Karton, staré svačinové sáčky, ruličky od toaletního papíru, plechovky, dřívka od nanuků nebo kolíčky na prádlo daly základy stolku s mnoha odkládacími prostory na drobné předměty. Kromě toho se stolek může pochlubit i dekorativní funkcí.

Pěstujeme pro otakárky

ZŠ Zubří, okr. Vsetín, 3. místo

Děti se učí pěstovat rostliny šetrně k životnímu prostředí. Jejich projekt začíná přípravou humusu z bioodpadu. V získaném substrátu pak pěstovali rostliny, na které otakárci fenykloví kladou vajíčka a jimiž se živí housenky vylíhlé z vajíček.

KATEGORIE 7 – Videoprojekty žáků ZŠ

Čmeláčci

ZŠ a MŠ Krahulčí, okr. Jihlava, 1. místo

Žáci si vytvořili z použitých PET lahví noční světýlko v podobě čmeláčka. Při tom se dozvěděli o recyklaci použitých výrobků. Jako zdroj světla využili LED diodu. Autory videoprojektu jsou žáci z 1.–5. třídy.

Video #2

Jak se do popelnice volá, tak se z ní ozývá

ZŠ Vsetín-Trávníky, Vsetín, 2. místo

Příběh chlapce, který netřídí odpadky a odhazuje je, kde ho napadne. Jednoho dne však všechny odpadky, které neroztřídil a nevyhodil, ožijí a nalepí se na jeho tělo. Ve filmu se děti dozvědí, že nevyhazování a netřídění odpadů a lhostejnost k životnímu prostředí se může vymstít.

Šperk z mikrotenových sáčků

ZŠ Luh, Vsetín, 3. místo

Použité mikrotenové sáčky byly v troubě spečeny do válečku, z něhož žáci uřezali pilkou na kov kolečko, opracovali ho pilníkem, vyvrtali otvor a ohladili jej brusným papírem do podoby šperku.

KATEGORIE 7 – Videoprojekty žáků SŠ

V koši

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha, 1. místo

Studentky představily, jak zkvalitňují prostředí své školy díky využití druhotných surovin z výrobků po ukončení jejich životnosti. Z rozříznuté PET lahve a magnetů vyrobily držák na fixy na tabuli a pro hodiny výtvarné výchovy z víček od PET lahví a starých CD disků vytvořily paletu na malování.

Znovuvyužití plastových lahví

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, 2. místo

Dílo se zaměřuje na způsoby využití plastových lahví poté, co doslouží jako lahve. Video obsahuje též poučení, proč by se plastové lahve neměly jen tak zahazovat do přírody. Motivací pro autora bylo, že tento typ úkolů mu dává více než klasické učení z knížek. Autorem videoprojektu je Adam Smejkal.

Odpady se dají ještě využít

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha, 3. místo

V průběhu letošního školního roku si studentky položily otázku, co mohou vyrobit pro školní prostředí z materiálů, které jsou určeny k vyhození, a přišly hned na několik nápadů. Využily plastovou krabici od pracího prášku a PET lahev na výrobu květináčů a dále PET lahev na výrobu odkapávače na deštník.

Aktuálně

Aktualita

Ceny pro vítěze 3. ročníku soutěže

Kompletní přehled a popis cen včetně uveden ...

Aktualita

Inovační vouchery

Cílem programu podpory Inovační vouc ...

Aktualita

Dotace pro podniky využívající druhotné suroviny

Do 31. května 2019 je možné žádat o ...

Aktualita

VŠCHT pořádá kurz Oběhového hospodářství 2019 – 2020

Výhody přechodu na oběhové hospod&aa ...

Aktualita

Loňští soutěžící si užili cestu do Etiopie nebo snímkování dronem

  Už třetí rok upozorňuje soutěž Přemě ...

Aktualita

Třetí ročník soutěže ukazuje, že s odpadem se dá čarovat

  Těsnění, izolace na dům, ale tak&eac ...

Aktualita

Spouštíme už 3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Věříme, že řada podniků, živnostníků ...

Aktualita

Obec Kněžice využila sponzorskou cenu od společnosti AQUATEST

Projekt obce Kněžice oceněný v soutěži Min ...

Aktualita

Záznamy z vyhlášení vítězů soutěže za rok 2017 a 2018

Slavnostní vyhlášení v ...

Aktualita

Na strojírenském veletrhu v Brně se vítězové soutěže setkali s ministryní průmyslu a obchodu Ing. Martou Novákovou

Ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková ...

Aktualita

V Praze byl představen první Cirkulární HUB v ČR, ten také započne realizaci projektu Cirkulární sken pro Prahu

V Praze byl včera oficiálně představen první Cirku ...

Aktualita

Získejte náskok před konkurencí

Udržitelnost je poslední dobou silný buzz word, kt ...

Aktualita

Připomeňme si atmosféru slavnostního vyhlášení

15. června jsme ve Valdštejnském sále vyhlásili ví ...

Aktualita

Známe vítěze ročníku 2018

  V pátek 15. června 2018 jsme v n&aac ...

Aktualita

Seznamte se s letošními finalisty

Kategorie 1 - Podnikatelské subjekty výrobníVýrobe ...

Aktualita

Jsme zavaleni projekty a jsme za to rádi!

Do soutěže se přihlásilo neuvěřitelných 171 projek ...

Aktualita

Řekněte to videem

Jedno názorné video je často účinnější než 1000 sl ...

Aktualita

Posouváme uzávěrku přihlášek do 20. 4. 2018

Vzhledem k tomu, že nám původní uzávěrka přih ...

Aktualita

Slavnostním vyhlášením vítězů nás provede muzikálová herečka Radka Fišarová

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu již začínají př ...

Aktualita

Jak jdou dohromady geotechnické služby a druhotné suroviny?

Společnost SG Geotechnika, a. s., je největší ...

Aktualita

„Naši předci uměli s přírodními zdroji zacházet velmi hospodárně,“ říká jednatel firmy PURUM Daniel Kraft

Česká společnost Purum, která je součástí holdingu ...

Aktualita

„Častým nešvarem je nesprávné třídění odpadů,“ říká zástupce firmy Aquatest, která se mimo jiné věnuje ekologickým auditům

Libor Dostál je ředitelem ve firmě Aquatest, která ...

Aktualita

Ceny pro vítěze soutěže MPO „Přeměna odpadů na zdroje 2018“

Kompletní přehled a popis cen včetně uvedení sponz ...

Aktualita

Kam s odpadem, když ne na skládku?

Skládkování směsného komunálního odpadu i recyklov ...

Aktualita

Každý člověk za rok vyhodí 339 kg různého odpadu

V roce 2016 jsme produkovali 25,8 milionů tun odpa ...

Aktualita

Inspirujte se u loňských vítězů

Interiérové desky, betonové bloky, samozhutnitelné ...

Sponzoři soutěže

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor

Odborní partneři / podporovatelé

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor

Mediální partneři

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Aplikace s Vaší verzí prohlížeče nemusí fungovat správně

×