Inspirujte se projekty, které jsme ocenili v roce 2019

Záznam ze slavnostního předávání najdete také na zde.

KATEGORIE 1 – Výrobní firmy

Pryžová deska ARPTEX z odpadních pryží a pneumatik

ARP Bohemia s.r.o., Libčice nad Vltavou, 1. místo

Společnost ARP Bohemia s.r.o. využívá unikátní technologii společnosti LAVARIS s.r.o. na zpracování a separaci pryžového odpadu, čímž je umožněna jeho další aplikace do dalších gumárenských produktů.

Přeměna tekutých odpadů na organický substrát či rekultivační kompost technologií MANETECH

Manetech, a.s., Praha, 2. místo

Technologie MANETECH jednoduchou transformací převádí kapalnou složku na pevný substrát. Během procesu zpracování se redukuje charakteristický nepříjemný zápach. Dávkování kapalné složky k pevnému nosiči dosahuje touto technologií poměru až 10:1. Výsledkem procesu je kvalitní organické hnojivo či rekultivační kompost.

Výrobky z materiálu TRAPLAST získaného recyklací plastových komunálních odpadů

Transform a.s. Lázně Bohdaneč, 3. místo

Materiál Traplast získává společnost Transform a.s. Lázně Bohdaneč pečlivou recyklací plastových komunálních odpadů z tříděného sběru. Výrobky z něj odolávají povětrnostním vlivům, nehnijí, nepraskají ani nekorodují. Nevyžadují žádnou údržbu a na zimu je není nutné uskladňovat. Jako prvky občanské i městské architektury jsou konkrétním důkazem, že třídění odpadu má reálný smysl.

KATEGORIE 2 – Stavebnictví

Panattoni Park Ostrov North – rekordní využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu

Panattoni Europe, Praha, 1. místo

Společnost Panattoni Europe díky důslednému dodržování požadavků certifikace BREEAM dosáhla rekordního využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu na místě zrušené továrny na výrobu trolejbusů Škoda Ostrov. Celkem se podařilo přímo v areálu Panattoni Park Ostrov North zrecyklovat 98,7 % dále využitelných odpadů z demolic. Druhotná surovina nahradila přírodní suroviny a stavební materiál, který nebylo nutné na stavbu následně dovážet.

Zahradní jezírko se 100% využitím recyklovaných materiálů

AZS 98, s.r.o., Plzeň, 2. místo

Společnost AZS 98, s.r.o, vybudovala jako náhradu za původní rodinný bazén zahradní jezírko, a to zcela pomocí recyklovaných materiálů a výrobků. U jezírka je rovněž dále zapuštěna retenční nádrž, kam je sváděna dešťová voda z okapů domu, která je následně využívána na zalévání zahrady.

Recyklace v praxi – výstavba BMX dráhy Zábřeh

EKO servis Zábřeh s.r.o., 3. místo

Společnost EKO servis Zábřeh s.r.o. přihlížela při realizaci výstavby BMX dráhy v bývalém kamenolomu i na ekologickou stránku projektu. Cílem bylo maximální využití dostupných druhotných surovin s minimální uhlíkovou stopou, čímž se značně snížily i náklady na výstavbu.

KATEGORIE 3 – Veřejná správa

ESO Kněžice – energetické a materiálové využití odpadů

Obec Kněžice, 3. místo

Projekt ESO Kněžice vznikl za účelem centrálního vytápění obce, výroby elektřiny, náhrady kanalizace a ČOV a funguje rovněž jako projekt zpracovávající různé biologicky rozložitelné odpady. Skládá se z odpadářské bioplynové stanice, kotelny na biomasu a z teplovodů v délce téměř 6 km.

REUSE POZOŘICE – podpora opětovného využití spotřebního zboží

Městys Pozořice, 2. místo

Projekt REUSE POZOŘICE vznikl jako počin motivující ke snižování odpadů z domácností a obce a omezení nadbytečné spotřeby nových surovin. Občané mohli ve stanovené dny přinášet na určené místo různé věci z domácnosti, a naopak si odnést cokoli, co potřebují, za dobrovolný poplatek. Pro velký úspěch v něm obec hodlá pokračovat i nadále.

Náhrada pitné vody přečištěnou odpadní vodou s využitím výrobku s ukončenou životností

Obec Otice, 3. místo

Město Otice si dokázalo použitím čerpadla vody upravit technologii čištění ČOV tak, aby již nadále nespotřebovávala pitnou vodu, čímž denně uspoří asi 500 litrů pitné vody. Město si také vyrobilo vlastní zavlažovací systém k zalévání městské zeleně, který nepoužívá pitnou vodu a jehož hlavním komponentem je stará plastová nádrž získaná z velkoobjemového odpadu. Zavlažované stromy byly rovněž zamulčovány vlastní štěpkou, již si město vyrábí ze zeleného odpadu.

KATEGORIE 4 – Studenti VŠ

Stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin

Ing. Zdeněk Prošek, ČVUT v Praze, 1. místo

Projekt se zabývá možným využitím betonového odpadu a odpadu vzniklého z procesu těžby a úpravy hornin. Stavební systém s vysokým obsahem odpadních surovin je složen z lehčené zdicí tvárnice, tenkovrstvého lepidla a dvouvrstvého omítkového systému. Odpadní materiál je aktivován pomocí vysokorychlostního mletí, díky čemuž odpadní suroviny nahrazují nejen přírodní těžené kamenivo, ale částečně též pojivo. Využitím těchto složek dochází k úspoře neobnovitelných zdrojů.

Silniční pojivo pro úpravu zemin s vysokým podílem druhotných produktů

Ing. Lucie Bulíková, VŠB TU Ostrava, 2. místo

Cílem projektu je využití druhotných surovin, jako jsou křemičité popílky ze spalování uhlí v elektrárnách a cementářské odprašky. Výsledkem je silniční hydraulické pojivo pro úpravu problematických zemin v dopravní infrastruktuře. Základní suchá směs obsahuje ze 60 % křemičitý popílek, z 30 % portlandský slinek a z 10 % cementářské odprašky. Výrobek je ve stádiu užitného vzoru.

Využití pivovarských kvasnic jako přídavek do ekologicky šetrných hnojiv pro vyšší výnos rostlin

Bc. Marcel Havrda, ČZU v Praze, 3. místo

Projekt představil využití nadbytečných ušlechtilých kvasnic, které vznikají během výroby piva. Během tohoto procesu dochází k přemnožení kvasnic, a jelikož pro ně není většinou v závodě další využití, stávají se odpadním produktem. Tyto odpadní kvasnice však lze přidávat do výluhů z vermikompostu, tedy suroviny, jež rovněž vznikla z odpadní biomasy. Takto připravená zálivka se stává vysoce kvalitním, ale přitom ekologicky šetrným hnojivem.

KATEGORIE 5 – Střední školy

Kolekce YATE – užitné a dekorativní předměty z odpadních plastů

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové, 1. místo

Žáci Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové vytvořili originální interiérové prvky, a to z odpadu, který jim poskytla firma YATE Hradec Králové.

Readytomake! – užitné předměty z různých výrobků s ukončenou životností

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, 2. místo

Žáci ze Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín zhotovili z materiálů s ukončenou životností, které již nelze použít k původnímu účelu, nové funkční výrobky, s jejichž pomocí se zároveň snaží poukázat na možnosti využití odpadních materiálů. Objekty jsou volně inspirovány tvorbou Marcela Duchampa a jeho Readymades, avšak na rozdíl od těchto uměleckých objektů jsou jejich výrobky funkční a připraveny pro praktické používání.

Obývák – přeměna učebny ve společenský prostor pomocí recyklovaného nábytku a bytových doplňků ze starých džínů

Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, 3. místo

Bývalou učebnu přeměnili žáci Integrované střední školy živnostenské Plzeň v „Obývák“ – prostor k odpočinku, četbě, hrám, přípravě a konzumaci občerstvení, který mohou využívat společně se všemi svými spolužáky. Prostor zařídili recyklovaným vyřazeným nábytkem a textilními doplňky z obnošených džínů, uspořádali sbírku knih a nádobí, zasadili květiny a přidali vyrobené hodiny, lampu, rámy na inzeráty, stojany na časopisy. Jedna stěnu pak posloužila jako výstavní plocha talentované fotografky.

KATEGORIE 6 - Základní školy

Nový život odpadových nádob

Speciální Základní škola Králíky, 1. místo

Žáci ze školní družiny Speciální Základní školy Králíky se pod vedením své vychovatelky pokusili vdechnout nový život vyhozeným nádobám od potravin a vytvořili z nich krásné dárky pro své blízké. Manuální zručnost a tvořivost u svých žáků škola vzdělávající děti s lehčím i středně těžkým mentálním postižením podporuje také v hodinách pracovního vyučování.

Hmyzí hotel z druhotných surovin

Základní škola Partyzánská, Česká Lípa, 2. místo

Hmyzí domečky vyráběli žáci v rámci výuky přímo ve školních dílnách. Výrobky jsou umístěny ve školní zahradě a budou sloužit k pozorování různých druhů a fází vývoje hmyzu nejen v hodinách přírodopisu. Část z nich si žáci také odnesli k instalaci a pozorování do zahrad přímo u svého bydliště.

Dřevěná stavebnice z odpadního dřeva

Základní škola a Mateřská škola Chýně, 3. místo

Z odřezků obkladových panelů vyrobily děti ze Základní školy a Mateřské školy Chýně čtyři velikosti dřevěných kostiček, které jim poslouží k zábavě a rozvíjení manuálních dovedností při hře. Z jednotlivých dílů lze krom různých věží postavit i domečky s okny, mosty a jiné stavby.

KATEGORIE 7 – Videoprojekty žáků ZŠ a SŠ

Přeměna odpadů na učební pomůcky

Základní škola a Mateřská škola Masarykova, Hnojník, 1. místo

Videoprojekt „Přeměna odpadů na učební pomůcky“ natočili členové školního ekotýmu Masarykovy ZŠ a MŠ v Hnojníku ze čtvrtých až devátých tříd. Ve dvou dílech videa podávají žáci návod, jak pomocí izolepy, nůžek, otvíráku na konzervy a vrtáku přeměnit běžný odpad (PET láhve, hliníkové plechovky, nafukovací balónky, plastová brčka, chirurgické rukavice) na jednoduché, ale efektní učební pomůcky, díky nimž lze například pochopit, jak vzniká zvuk a jak fungují plíce.

Vermikompostování

Základní škola Velehrad, 2. místo

Ve svém videoprojektu se žáci ze Základní školy Velehrad zaměřili na využití odpadů, které vznikají ve školní kuchyni. Každý týden tam končí v koši slupky od zeleniny a ovoce, různé natě, sáčky s čajem a kávová sedlina. Tento bioodpad se děti rozhodly zužitkovat vermikompostováním, při němž vzniká tekuté hnojivo a pevný substrát – vermikompost. Žáci vymysleli svůj vlastní vermikompostér, který vyrobili z vyhozených plastových kbelíků od mléka.

Příběh věcí, které chtějí být dál užitečné

Základní škola a Mateřská škola Kladno, 3. místo

Animované video vytvořené žáky Základní školy a Mateřské školy Kladno vypráví příběh věcí, o nichž si mnozí myslí, že jejich příběh už dávno skončil. Ale jejich cesta za dobrodružstvím teprve začíná.

Aktuálně

Aktualita

MPO prodloužilo 4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje, přihlášky lze posílat až do 31. března 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vzhledem k aktu&aa ...

Aktualita

Cirkulární počin: Nová kategorie soutěže Přeměna odpadů na zdroje ocení osvětovou činnost

Zabýváte se vzděláván& ...

Aktualita

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje hledá i ve svém 4. ročníku zajímavé cirkulární projekty

Tvoříte výrobky z odpadů nebo recykl ...

Aktualita

Cirkulární ekonomika – řešení pro udržitelnou společnost

Už dlouho se mluví o tom, že současný ...

Aktualita

Podpora nízkouhlíkových technologií - V. výzva v rámci OP PIK

  Agentura pro podnikání a inov ...

Aktualita

Přihlaste se do 4. ročníku soutěže. Vaše smart projekty budou pro ostatní příkladem dobré praxe.

Věříme, že i v letošním ročn& ...

Aktualita

Vítězná socha studentské soutěže může být na EXPU v Dubaji. Aneb když se spojí cirkulární ekonomika s kreativitou!

Účastníci studentské soutěže ...

Aktualita

Pozvánka na workshop oběhového hospodářství

  Ministerstvo průmyslu a obchodu pořá ...

Aktualita

Jedinečné využití „mrtvých“ brownfieldů i foukaná izolace z novin

I tyto projekty byly odprezentovány na&scar ...

Aktualita

Firmy, které ve starých pneumatikách objevily skrytý poklad

Na našem stánku na 61. Meziná ...

Aktualita

Ohlédnutí za Mezinárodním strojírenským veletrhem

Jak jsme vás informovali v předchozí ...

Aktualita

Hlavní téma na MSV - Cirkulární ekonomika v průmyslu ČR

V pondělí 7. října začí ...

Aktualita

Cirkulární ekonomika na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Dovolujeme si vás pozvat na Mezináro ...

Aktualita

Z odpadu v pytlích ke vzniku interiérové Kolekce YALE

Střední uměleckoprůmyslová šk ...

Aktualita

Stavební systém z odpadních surovin šetří životní prostřední i přírodní zdroje

Hromadění odpadu je v dnešn&iac ...

Aktualita

Obec ekologicky využívá odpady. Přetváří je na bioplyn, elektřinu a teplo

Co v obci udělat, aby to bylo dobré pr ...

Aktualita

Revitalizace zrušené továrny: Společnost zrecyklovala odpady z demolice a využila druhotné suroviny na další stavbu

Získala první místo v kategor ...

Aktualita

Co s ojetými pneumatikami? Tato firma z nich vyrábí speciální pryžovanou desku

S rostoucím počtem aut se zvyšu ...

Aktualita

Česká republika se přibližuje k cirkulární ekonomice, vláda ČR schválila Politiku druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022

Autor: 31200 - Odbor průmyslové ekologie Vl ...

Aktualita

Záznam z vyhlášení vítězů soutěže za rok 2019

Slavnostní vyhlášení v ...

Aktualita

3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje zná své vítěze

Stále důležitější součá ...

Aktualita

Slavnostní vyhodnocení výsledků 3. ročníku soutěže.

Slavnostní vyhodnocení výsled ...

Aktualita

Vyhláška Asfaltové směsi

Dne 24.5.2019 byl ve Sbírce zákonů z ...

Aktualita

Ceny pro vítěze 3. ročníku soutěže

Kompletní přehled a popis cen včetně uveden ...

Aktualita

Inovační vouchery

Cílem programu podpory Inovační vouc ...

Aktualita

Dotace pro podniky využívající druhotné suroviny

Do 31. května 2019 je možné žádat o ...

Aktualita

VŠCHT pořádá kurz Oběhového hospodářství 2019 – 2020

Výhody přechodu na oběhové hospod&aa ...

Aktualita

Loňští soutěžící si užili cestu do Etiopie nebo snímkování dronem

  Už třetí rok upozorňuje soutěž Přemě ...

Aktualita

Třetí ročník soutěže ukazuje, že s odpadem se dá čarovat

  Těsnění, izolace na dům, ale tak&eac ...

Aktualita

Spouštíme už 3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Věříme, že řada podniků, živnostníků ...

Aktualita

Obec Kněžice využila sponzorskou cenu od společnosti AQUATEST

Projekt obce Kněžice oceněný v soutěži Min ...

Aktualita

Záznamy z vyhlášení vítězů soutěže za rok 2017 a 2018

Slavnostní vyhlášení v ...

Aktualita

Na strojírenském veletrhu v Brně se vítězové soutěže setkali s ministryní průmyslu a obchodu Ing. Martou Novákovou

Ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková ...

Aktualita

V Praze byl představen první Cirkulární HUB v ČR, ten také započne realizaci projektu Cirkulární sken pro Prahu

V Praze byl včera oficiálně představen první Cirku ...

Aktualita

Získejte náskok před konkurencí

Udržitelnost je poslední dobou silný buzz word, kt ...

Aktualita

Připomeňme si atmosféru slavnostního vyhlášení

15. června jsme ve Valdštejnském sále vyhlásili ví ...

Aktualita

Známe vítěze ročníku 2018

  V pátek 15. června 2018 jsme v n&aac ...

Aktualita

Seznamte se s letošními finalisty

Kategorie 1 - Podnikatelské subjekty výrobníVýrobe ...

Aktualita

Jsme zavaleni projekty a jsme za to rádi!

Do soutěže se přihlásilo neuvěřitelných 171 projek ...

Aktualita

Řekněte to videem

Jedno názorné video je často účinnější než 1000 sl ...

Aktualita

Posouváme uzávěrku přihlášek do 20. 4. 2018

Vzhledem k tomu, že nám původní uzávěrka přih ...

Aktualita

Slavnostním vyhlášením vítězů nás provede muzikálová herečka Radka Fišarová

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu již začínají př ...

Aktualita

Jak jdou dohromady geotechnické služby a druhotné suroviny?

Společnost SG Geotechnika, a. s., je největší ...

Aktualita

„Naši předci uměli s přírodními zdroji zacházet velmi hospodárně,“ říká jednatel firmy PURUM Daniel Kraft

Česká společnost Purum, která je součástí holdingu ...

Aktualita

„Častým nešvarem je nesprávné třídění odpadů,“ říká zástupce firmy Aquatest, která se mimo jiné věnuje ekologickým auditům

Libor Dostál je ředitelem ve firmě Aquatest, která ...

Aktualita

Ceny pro vítěze soutěže MPO „Přeměna odpadů na zdroje 2018“

Kompletní přehled a popis cen včetně uvedení sponz ...

Aktualita

Kam s odpadem, když ne na skládku?

Skládkování směsného komunálního odpadu i recyklov ...

Aktualita

Každý člověk za rok vyhodí 339 kg různého odpadu

V roce 2016 jsme produkovali 25,8 milionů tun odpa ...

Aktualita

Inspirujte se u loňských vítězů

Interiérové desky, betonové bloky, samozhutnitelné ...

Odborní partneři / podporovatelé

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor

Mediální partneři

sponzor sponzor sponzor
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Aplikace s Vaší verzí prohlížeče nemusí fungovat správně

×