Jak jdou dohromady geotechnické služby a druhotné suroviny?

Publikováno 08.03.2018

Společnost SG Geotechnika, a. s., je největší a nejstarší geotechnickou konzultační firmou v České republice a také hrdým sponzorem soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Svoje služby tu poskytuje už víc jak 90 let. Jedinečnost, úspěšnost a síla této společnosti spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností získaných na základě dlouholeté tradice na českém trhu a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení velkých inženýrských projektů. S ředitelkou společnosti jsme se bavili o tom, co mají geotechnické služby společného se zpracováním druhotných surovin.

Co Vás vedlo ke spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu na soutěži Přeměna odpadů na zdroje?

V prvním ročníku bylo vícero inspirativních námětů, které bude možné v budoucnosti využít přímo v praxi a možná už některé využité i jsou. Pro nás je toto příležitost se prezentovat jako firma, která podporuje používání druhotných surovin a zároveň se i širší problematikou ekologie zaobírá. Je tu pro nás prostor nabídnout jako cenu jednu z našich služeb, a to skenování pomocí dronu a vytvoření modelu. Dále se díky ní můžeme prezentovat i jako přitažlivý zaměstnavatel pro studenty středních a vysokých škol, kteří se soutěže účastní, a v neposlední řadě se inspirovat prezentovanými nápady a projekty.

Měla jste možnost seznámit se s loňskými vítěznými projekty? Je tam některý, který vás obzvlášť zaujal? Který?

Měla jsem možnost se s nimi seznámit. Nejvíce mě zaujaly projekty z kategorie 4. A – studenti VŠ –, které se zabývaly vývojem nových materiálů použitelných ve stavebnictví, jež je nám oborově nejblíže.

Vaše společnost poskytuje služby v oblasti geotechniky. Jak se toto odvětví dotýká problematiky ekologie nebo zpracování druhotných surovin?

zkoumání geologické a hydrogeologické stavby území se problematiky ekologie široce dotýká. Vždyť právě geologickým prostředím a podzemní a povrchovou vodou dochází například k šíření kontaminací. Co se týká druhotných surovin, tak jejich použití zvláště ve stavebnictví je široké a spadá do oblasti geotechniky, jež spolu s dalšími obory zkoumá vhodnost jejich použití kupříkladu pro stavby pozemních komunikací.

Setkala jste se při své práci s projektem, který využíval druhotné suroviny (například stavební suť, samozhutnitelné zálivky a podobně) nebo jinak přispíval k ochraně primárních zdrojů?

U všech projektů, které využívají druhotné suroviny, dochází ke snižování potřeb používání přírodních zdrojů kameniva či štěrků. Takto lze zachovat naše přírodní bohatství i pro příští generace. Samozřejmě je nutné dbát na to, aby druhotné suroviny splňovaly nejen všechny technické, ale především environmentální požadavky naší legislativy, norem a předpisů.

Používání druhotných surovin jako sypaniny rovněž snižuje nároky na jejich ukládání na skládky, případně na zřizování skládek nových.

Na jakých zajímavých projektech se vaše společnost podílela?

SG Geotechnika, a. s., patří k propagátorům používání druhotných surovin ve stavebnictví. Její zaměstnanci jsou autory nebo členy autorských kolektivů technických podmínek pro stavby pozemních komunikací, jež se věnují druhotným surovinám (popílky, metalurgické strusky, uhelná hlušina, recykláty ze staveb a další). Rovněž se aktivně účastní přípravy evropského standardu „The use of alternative materials in earthworks“. Přehled technických podmínek uvádíme níže:

TP 93 Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů.

TP 138 Užití struskového kameniva do pozemních komunikací.

TP 176 Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací.

TP 210 Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací.

Je nutno si uvědomit, že naše společnost není producentem druhotných surovin ani stavební společností, která je využívá na svých stavbách. Naší úlohou je určovat a řešit technické požadavky na tyto suroviny, definovat a provádět průkazní a kontrolní zkoušky na stavbách a optimalizovat technologické postupy při jejich zabudování.

K významným projektům, které se věnovaly druhotným surovinám, patřily v minulosti následující: Zabudování více než 200 000 tun vedlejších energetických produktů ze spalování uhlí (popílku a škváry) do násypů dálnice D11 Osíčky – Hradec Králové. Využití uhelné hlušinové sypaniny do násypů na stavbách v Moravskoslezském kraji (dálnice D47, dálnice D48) v objemu asi 4,5 milionu m3. Analýza příčin objemových změn na dálnici D47 vlivem použitých vedlejších produktů hutní výroby.

Vedle tradičních druhotných surovin se věnujeme i surovinám méně tradičním. Příkladem může být studie (včetně velkorozměrových zkoušek) použití průmyslového sádrovce z výroby titanové běloby (PRESTAB) ve směsi s popílkem a vápnem do zemního tělesa pozemních komunikací nebo vývoj nového hydraulického silničního pojiva s využitím popílku a odprašků z výroby vápna a cementu.

V současné době je aktuální řešení použití popílků ze spalování uhlí po denitrifikaci (snižování emisí oxidů dusíku) v zemních pracích, případně ve směsích jako pojiva. Po denitrifikaci neodcházejí oxidy dusíku do ovzduší, ale dusíkaté látky (hlavně amoniak) se vážou na zrna popílku a ovlivňují jeho vlastnosti. Naším cílem je nyní prokázat, případně ovlivnit vlastnosti popílků po denitrifikaci tak, aby je bylo možné používat v zemních konstrukcích stejně jako před zavedením denitrifikačních technologií v elektrárnách a teplárnách.

 


Zaujal Vás článek?

Další články

Aktualita

MPO prodloužilo 4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje, přihlášky lze posílat až do 31. března 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vzhledem k aktu&aa ...

Aktualita

Cirkulární počin: Nová kategorie soutěže Přeměna odpadů na zdroje ocení osvětovou činnost

Zabýváte se vzděláván& ...

Aktualita

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje hledá i ve svém 4. ročníku zajímavé cirkulární projekty

Tvoříte výrobky z odpadů nebo recykl ...

Aktualita

Cirkulární ekonomika – řešení pro udržitelnou společnost

Už dlouho se mluví o tom, že současný ...

Aktualita

Podpora nízkouhlíkových technologií - V. výzva v rámci OP PIK

  Agentura pro podnikání a inov ...

Aktualita

Přihlaste se do 4. ročníku soutěže. Vaše smart projekty budou pro ostatní příkladem dobré praxe.

Věříme, že i v letošním ročn& ...

Aktualita

Vítězná socha studentské soutěže může být na EXPU v Dubaji. Aneb když se spojí cirkulární ekonomika s kreativitou!

Účastníci studentské soutěže ...

Aktualita

Pozvánka na workshop oběhového hospodářství

  Ministerstvo průmyslu a obchodu pořá ...

Aktualita

Jedinečné využití „mrtvých“ brownfieldů i foukaná izolace z novin

I tyto projekty byly odprezentovány na&scar ...

Aktualita

Firmy, které ve starých pneumatikách objevily skrytý poklad

Na našem stánku na 61. Meziná ...

Aktualita

Ohlédnutí za Mezinárodním strojírenským veletrhem

Jak jsme vás informovali v předchozí ...

Aktualita

Hlavní téma na MSV - Cirkulární ekonomika v průmyslu ČR

V pondělí 7. října začí ...

Aktualita

Cirkulární ekonomika na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Dovolujeme si vás pozvat na Mezináro ...

Aktualita

Z odpadu v pytlích ke vzniku interiérové Kolekce YALE

Střední uměleckoprůmyslová šk ...

Aktualita

Stavební systém z odpadních surovin šetří životní prostřední i přírodní zdroje

Hromadění odpadu je v dnešn&iac ...

Aktualita

Obec ekologicky využívá odpady. Přetváří je na bioplyn, elektřinu a teplo

Co v obci udělat, aby to bylo dobré pr ...

Aktualita

Revitalizace zrušené továrny: Společnost zrecyklovala odpady z demolice a využila druhotné suroviny na další stavbu

Získala první místo v kategor ...

Aktualita

Co s ojetými pneumatikami? Tato firma z nich vyrábí speciální pryžovanou desku

S rostoucím počtem aut se zvyšu ...

Aktualita

Česká republika se přibližuje k cirkulární ekonomice, vláda ČR schválila Politiku druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022

Autor: 31200 - Odbor průmyslové ekologie Vl ...

Aktualita

Záznam z vyhlášení vítězů soutěže za rok 2019

Slavnostní vyhlášení v ...

Aktualita

3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje zná své vítěze

Stále důležitější součá ...

Aktualita

Slavnostní vyhodnocení výsledků 3. ročníku soutěže.

Slavnostní vyhodnocení výsled ...

Aktualita

Vyhláška Asfaltové směsi

Dne 24.5.2019 byl ve Sbírce zákonů z ...

Aktualita

Ceny pro vítěze 3. ročníku soutěže

Kompletní přehled a popis cen včetně uveden ...

Aktualita

Inovační vouchery

Cílem programu podpory Inovační vouc ...

Aktualita

Dotace pro podniky využívající druhotné suroviny

Do 31. května 2019 je možné žádat o ...

Aktualita

VŠCHT pořádá kurz Oběhového hospodářství 2019 – 2020

Výhody přechodu na oběhové hospod&aa ...

Aktualita

Loňští soutěžící si užili cestu do Etiopie nebo snímkování dronem

  Už třetí rok upozorňuje soutěž Přemě ...

Aktualita

Třetí ročník soutěže ukazuje, že s odpadem se dá čarovat

  Těsnění, izolace na dům, ale tak&eac ...

Aktualita

Spouštíme už 3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Věříme, že řada podniků, živnostníků ...

Aktualita

Obec Kněžice využila sponzorskou cenu od společnosti AQUATEST

Projekt obce Kněžice oceněný v soutěži Min ...

Aktualita

Záznamy z vyhlášení vítězů soutěže za rok 2017 a 2018

Slavnostní vyhlášení v ...

Aktualita

Na strojírenském veletrhu v Brně se vítězové soutěže setkali s ministryní průmyslu a obchodu Ing. Martou Novákovou

Ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková ...

Aktualita

V Praze byl představen první Cirkulární HUB v ČR, ten také započne realizaci projektu Cirkulární sken pro Prahu

V Praze byl včera oficiálně představen první Cirku ...

Aktualita

Získejte náskok před konkurencí

Udržitelnost je poslední dobou silný buzz word, kt ...

Aktualita

Připomeňme si atmosféru slavnostního vyhlášení

15. června jsme ve Valdštejnském sále vyhlásili ví ...

Aktualita

Známe vítěze ročníku 2018

  V pátek 15. června 2018 jsme v n&aac ...

Aktualita

Seznamte se s letošními finalisty

Kategorie 1 - Podnikatelské subjekty výrobníVýrobe ...

Aktualita

Jsme zavaleni projekty a jsme za to rádi!

Do soutěže se přihlásilo neuvěřitelných 171 projek ...

Aktualita

Řekněte to videem

Jedno názorné video je často účinnější než 1000 sl ...

Aktualita

Posouváme uzávěrku přihlášek do 20. 4. 2018

Vzhledem k tomu, že nám původní uzávěrka přih ...

Aktualita

Slavnostním vyhlášením vítězů nás provede muzikálová herečka Radka Fišarová

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu již začínají př ...

Aktualita

„Naši předci uměli s přírodními zdroji zacházet velmi hospodárně,“ říká jednatel firmy PURUM Daniel Kraft

Česká společnost Purum, která je součástí holdingu ...

Aktualita

„Častým nešvarem je nesprávné třídění odpadů,“ říká zástupce firmy Aquatest, která se mimo jiné věnuje ekologickým auditům

Libor Dostál je ředitelem ve firmě Aquatest, která ...

Aktualita

Ceny pro vítěze soutěže MPO „Přeměna odpadů na zdroje 2018“

Kompletní přehled a popis cen včetně uvedení sponz ...

Aktualita

Kam s odpadem, když ne na skládku?

Skládkování směsného komunálního odpadu i recyklov ...

Aktualita

Každý člověk za rok vyhodí 339 kg různého odpadu

V roce 2016 jsme produkovali 25,8 milionů tun odpa ...

Aktualita

Inspirujte se u loňských vítězů

Interiérové desky, betonové bloky, samozhutnitelné ...

Odborní partneři / podporovatelé

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor

Mediální partneři

sponzor sponzor sponzor
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Aplikace s Vaší verzí prohlížeče nemusí fungovat správně

×