Soutěž Přeměna odpadů na zdroje hledá i ve svém 4. ročníku zajímavé cirkulární projekty

Publikováno 10.03.2020

Tvoříte výrobky z odpadů nebo recyklátu? Přihlaste je do soutěže Přeměna odpadů na zdroje, kterou organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Cílem soutěže je ukázat praktické příklady dobré praxe, které jsou v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Technologie měnicí tekuté odpady na hnojivo, interiérové doplňky z odpadu nebo obecní re-use centrum. To jsou některé příklady z projektů, které byly oceněny v předchozím ročníku soutěže. Letošní, čtvrtý ročník, se zaměřuje také na šíření osvěty.

Česko jako průmyslová země je závislá na dovozu primárních surovin převážně z rozvojových zemí. Přírodní zdroje postupně docházejí, a proto se zvyšuje jejich cena. Kromě toho se s jejich těžbou a zpracováním pojí environmentální degradace a rizika. Pokud chceme v dnešní době obstát v konkurenci a dostát svým závazkům v oblasti ochrany životního prostředí (např. snižování emisí skleníkových plynů a řady dalších), je přechod na cirkulární ekonomiku správným a důležitým krokem.

Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Kromě ocenění zajímavých projektů je cílem soutěže sdílení inspirativních příkladů dobré praxe a rozšiřování povědomí o cirkulární ekonomice. Proto letos přibyla nová, sedmá kategorie s názvem  Cirkulární počin. Rozšiřujeme tak možnost přihlásit se do soutěže o ty, kteří svou činností přispívají k šíření osvěty jak cestou vzdělávání, tak i pořádáním různých osvětových akcí.

S čím se přihlásit?

Přihlásit můžete výrobky, které zpracovávají materiály a výrobky s ukončenou životností a inovativně využívají druhotné suroviny. Letos nově můžete přihlásit aktivity, které kreativně podporují oběhové hospodářství i nevýrobními způsoby. Jsou to například populární výměny oblečení, vzdělávací programy nebo sdílená doprava ad. Neváhejte přihlásit i jakékoliv další vaše aktivity, které podporují oběhové hospodářství. Kreativitě a nápaditosti se meze nekladou.

Pokud stále tápete a nevíte, jestli se do soutěže přihlásit můžete se např. inspirovat vítěznými projekty z předchozích let, které již tvoří pestrou galerii nápadů a inspirativních příkladů.

1. místo v kategorii Výrobní firmy: Pryžová deska ARPTEX z odpadních pryží a pneumatik


1. místo v kategorii Stavebnictví: Panattoni Park Ostrov North – rekordní využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu 

Kdo může soutěžit?

Soutěž je určena všem výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy, žákům a studentům všech typů škol, mimoškolním zařízením, ale nově i neziskovým organizacím, svazům, asociacím, sdružením i spolkům. Soutěží se v 7 kategoriích:

Podnikatelské výrobní subjekty

Pro firmy vyrábějící produkty s obsahem druhotných surovin, nebo technologie pro jejich získávání nebo vyvinuly-li know how s tímto zaměřením.

Podnikatelské subjekty ve stavebnictví

Pro společnosti, které využívají druhotné suroviny v rámci stavební činnosti.

Obce, města, kraje, instituce veřejné správy

Pro obce, města, kraje a další, kteří při své činnosti, ve svých projektech a při zadávání veřejných zakázek preferují druhotné suroviny nebo výrobky je obsahující.

Studenti VŠ

Pro studenty VŠ, kteří dokázali navrhnout technologie pro získání druhotných surovin z materiálů a výrobků s ukončenou životností, nebo navrhli nové výrobky s obsahem druhotných surovin, nebo mají jiné chytré nápady, jak nahradit primární zdroje.

1. místo v kategorii Vysoké školy: Stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin

Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit

Pro žáky ZŠ, ZUŠ, DDM nebo dalších organizací volnočasových aktivit, kteří mají zajímavé nápady, jak využít různé předměty a výrobky po ukončení životnosti, aby neskončily jako odpad v kontejnerech a nakonec na skládce nebo ve spalovně.

Cirkulární počin

Pro podnikatelské subjekty, veřejnou správu, neziskové organizace a další subjekty, které v rámci své činnosti různými způsoby přispívají k podpoře cirkulární ekonomiky (např. realizují vzdělávací a osvětové akce, soutěže, organizují výměny věcí, sdílejí dopravu a další podobné aktivity).

Přihláška

Své soutěžní projekty, práce a návrhy můžete přihlásit do 31. března 2021. Přihláška se vyplňuje online pomocí přihlašovacího formuláře. Její součástí je popis projektu, fotografie a nově i krátké video. Pokud si s přihláškou nevíte rady, napiště nám a my Vás přihláškou provedeme.

Hodnotí se jak míra využití druhotných surovin a kvalita zpracování, tak kreativita a originalita činností s nevýrobním zaměřením. Účelem soutěže je totiž inspirovat český průmysl a podpořit jej k přechodu na cirkulární ekonomiku.

Jeden soutěžící může přihlásit až dva projekty ve dvou různých kategoriích.

Podrobná pravidla soutěže najdete v tomto dokumentu.

Ocenění vítězů

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v Praze v červnu 2021. Při této příležitosti budou představeny projekty finalistů z jednotlivých kategorií, kteří se umístí na 1. až 5. místě. Cenu získají projekty, které se umístí na 1. až 3. místě. Další 4. a 5. místo bude odměněno čestným uznáním.


Zaujal Vás článek?

Další články

Aktualita

MPO prodloužilo 4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje, přihlášky lze posílat až do 31. března 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vzhledem k aktu&aa ...

Aktualita

Cirkulární počin: Nová kategorie soutěže Přeměna odpadů na zdroje ocení osvětovou činnost

Zabýváte se vzděláván& ...

Aktualita

Cirkulární ekonomika – řešení pro udržitelnou společnost

Už dlouho se mluví o tom, že současný ...

Aktualita

Podpora nízkouhlíkových technologií - V. výzva v rámci OP PIK

  Agentura pro podnikání a inov ...

Aktualita

Přihlaste se do 4. ročníku soutěže. Vaše smart projekty budou pro ostatní příkladem dobré praxe.

Věříme, že i v letošním ročn& ...

Aktualita

Vítězná socha studentské soutěže může být na EXPU v Dubaji. Aneb když se spojí cirkulární ekonomika s kreativitou!

Účastníci studentské soutěže ...

Aktualita

Pozvánka na workshop oběhového hospodářství

  Ministerstvo průmyslu a obchodu pořá ...

Aktualita

Jedinečné využití „mrtvých“ brownfieldů i foukaná izolace z novin

I tyto projekty byly odprezentovány na&scar ...

Aktualita

Firmy, které ve starých pneumatikách objevily skrytý poklad

Na našem stánku na 61. Meziná ...

Aktualita

Ohlédnutí za Mezinárodním strojírenským veletrhem

Jak jsme vás informovali v předchozí ...

Aktualita

Hlavní téma na MSV - Cirkulární ekonomika v průmyslu ČR

V pondělí 7. října začí ...

Aktualita

Cirkulární ekonomika na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Dovolujeme si vás pozvat na Mezináro ...

Aktualita

Z odpadu v pytlích ke vzniku interiérové Kolekce YALE

Střední uměleckoprůmyslová šk ...

Aktualita

Stavební systém z odpadních surovin šetří životní prostřední i přírodní zdroje

Hromadění odpadu je v dnešn&iac ...

Aktualita

Obec ekologicky využívá odpady. Přetváří je na bioplyn, elektřinu a teplo

Co v obci udělat, aby to bylo dobré pr ...

Aktualita

Revitalizace zrušené továrny: Společnost zrecyklovala odpady z demolice a využila druhotné suroviny na další stavbu

Získala první místo v kategor ...

Aktualita

Co s ojetými pneumatikami? Tato firma z nich vyrábí speciální pryžovanou desku

S rostoucím počtem aut se zvyšu ...

Aktualita

Česká republika se přibližuje k cirkulární ekonomice, vláda ČR schválila Politiku druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022

Autor: 31200 - Odbor průmyslové ekologie Vl ...

Aktualita

Záznam z vyhlášení vítězů soutěže za rok 2019

Slavnostní vyhlášení v ...

Aktualita

3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje zná své vítěze

Stále důležitější součá ...

Aktualita

Slavnostní vyhodnocení výsledků 3. ročníku soutěže.

Slavnostní vyhodnocení výsled ...

Aktualita

Vyhláška Asfaltové směsi

Dne 24.5.2019 byl ve Sbírce zákonů z ...

Aktualita

Ceny pro vítěze 3. ročníku soutěže

Kompletní přehled a popis cen včetně uveden ...

Aktualita

Inovační vouchery

Cílem programu podpory Inovační vouc ...

Aktualita

Dotace pro podniky využívající druhotné suroviny

Do 31. května 2019 je možné žádat o ...

Aktualita

VŠCHT pořádá kurz Oběhového hospodářství 2019 – 2020

Výhody přechodu na oběhové hospod&aa ...

Aktualita

Loňští soutěžící si užili cestu do Etiopie nebo snímkování dronem

  Už třetí rok upozorňuje soutěž Přemě ...

Aktualita

Třetí ročník soutěže ukazuje, že s odpadem se dá čarovat

  Těsnění, izolace na dům, ale tak&eac ...

Aktualita

Spouštíme už 3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Věříme, že řada podniků, živnostníků ...

Aktualita

Obec Kněžice využila sponzorskou cenu od společnosti AQUATEST

Projekt obce Kněžice oceněný v soutěži Min ...

Aktualita

Záznamy z vyhlášení vítězů soutěže za rok 2017 a 2018

Slavnostní vyhlášení v ...

Aktualita

Na strojírenském veletrhu v Brně se vítězové soutěže setkali s ministryní průmyslu a obchodu Ing. Martou Novákovou

Ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková ...

Aktualita

V Praze byl představen první Cirkulární HUB v ČR, ten také započne realizaci projektu Cirkulární sken pro Prahu

V Praze byl včera oficiálně představen první Cirku ...

Aktualita

Získejte náskok před konkurencí

Udržitelnost je poslední dobou silný buzz word, kt ...

Aktualita

Připomeňme si atmosféru slavnostního vyhlášení

15. června jsme ve Valdštejnském sále vyhlásili ví ...

Aktualita

Známe vítěze ročníku 2018

  V pátek 15. června 2018 jsme v n&aac ...

Aktualita

Seznamte se s letošními finalisty

Kategorie 1 - Podnikatelské subjekty výrobníVýrobe ...

Aktualita

Jsme zavaleni projekty a jsme za to rádi!

Do soutěže se přihlásilo neuvěřitelných 171 projek ...

Aktualita

Řekněte to videem

Jedno názorné video je často účinnější než 1000 sl ...

Aktualita

Posouváme uzávěrku přihlášek do 20. 4. 2018

Vzhledem k tomu, že nám původní uzávěrka přih ...

Aktualita

Slavnostním vyhlášením vítězů nás provede muzikálová herečka Radka Fišarová

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu již začínají př ...

Aktualita

Jak jdou dohromady geotechnické služby a druhotné suroviny?

Společnost SG Geotechnika, a. s., je největší ...

Aktualita

„Naši předci uměli s přírodními zdroji zacházet velmi hospodárně,“ říká jednatel firmy PURUM Daniel Kraft

Česká společnost Purum, která je součástí holdingu ...

Aktualita

„Častým nešvarem je nesprávné třídění odpadů,“ říká zástupce firmy Aquatest, která se mimo jiné věnuje ekologickým auditům

Libor Dostál je ředitelem ve firmě Aquatest, která ...

Aktualita

Ceny pro vítěze soutěže MPO „Přeměna odpadů na zdroje 2018“

Kompletní přehled a popis cen včetně uvedení sponz ...

Aktualita

Kam s odpadem, když ne na skládku?

Skládkování směsného komunálního odpadu i recyklov ...

Aktualita

Každý člověk za rok vyhodí 339 kg různého odpadu

V roce 2016 jsme produkovali 25,8 milionů tun odpa ...

Aktualita

Inspirujte se u loňských vítězů

Interiérové desky, betonové bloky, samozhutnitelné ...

Odborní partneři / podporovatelé

sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor sponzor

Mediální partneři

sponzor sponzor sponzor
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Aplikace s Vaší verzí prohlížeče nemusí fungovat správně

×